Política de privadesa

Política de privadesa

1. Responsable del tractament

 • Identitat: Yoleo Edutainment, S.L. (d’ara endavant, “YOLEO”)
 • CIF: B-66011040
 • Adreça postal: Carrer de Sant Joan de la Salle, 37, 08022 Barcelona
 • Contacte del delegat de protecció de dades: info@legiland.cat

YOLEO, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

 • Enviament de comunicacions comercials: Enviar comunicacions comercials, tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics i contacte directe, relatives als productes i serveis que, en cada moment, comercialitzi YOLEO. L’usuari pot triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les indicades comunicacions.
 • Altres enviaments comercials: YOLEO pot tractar les dades personals que faciliteu (com ara dades de contacte i detalls personals, com la data de naixement o aficions) amb la finalitat d’enviar-vos informació seleccionada sobre productes i serveis de YOLEO, per realitzar estudis de mercat o per a altres comunicacions habituals de màrqueting (com ara anuncis d’esdeveniments i fires).
 • Anàlisi i elaboració de perfils: Realitzar de manera automatitzada l’elaboració de perfils amb l’objectiu de poder oferir productes d’acord a les vostres necessitats. A aquest efecte, YOLEO us informa que
  • i) aquesta anàlisi no produeix efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja que aquesta informació no s’inclou en aquest tractament;
  • ii) teniu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el vostre punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat i a impugnar aquesta decisió mitjançant una comunicació directa amb el nostre DPO (info@legiland.cat);
  • iii) la lògica aplicada es basa a realitzar de manera proactiva anàlisis de riscos i aplicar sobre les vostres dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients. L’anàlisi i l’elaboració de perfils tenen les següents finalitats:
   • a) estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al perfil concret de l’usuari, per efectuar-li ofertes comercials ajustades a les seves necessitats i preferències;
   • b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats;
   • c) realitzar, per part de YOLEO o tercers per aquesta contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l’objectiu de valorar els serveis prestats;
   • d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i usabilitat dels ja existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris..

  L’usuari, en cas d’estar disponibles, autoritza que s’incorporin als perfils que s’elaborin sobre ell les dades que faciliti personalment, com ara dades de contacte (com el nom, l’adreça o l’adreça electrònica); dades d’identificació (com el nom, els cognoms, el telèfon o l’adreça electrònica); l’historial del client (com la recepció d’ofertes), o dades d’apps, webs o xarxes socials (com les dades d’ús de les consultes en línia o les sol·licituds d’informació).

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. Termini de conservació

Les dades incorporades es cancel·len transcorregut un mes des de la sol·licitud de la seva cancel·lació per part de l’usuari.

4. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les vostres dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals, que són aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a YOLEO relacionats amb els punts anteriors.

5. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors de proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

6. Cessió i transferència

Tota la informació de caràcter personal roman confidencial i no és compartida ni venuda a terceres parts.

7. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant YOLEO presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a info@legiland.cat i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

8. Drets

 • Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (http://apdcat.gencat.cat/es/inici/index.html) si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

9. Seguretat

YOLEO, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10. Galetes (cookies)

a. Què són les galetes?

Les galetes o cookies són fitxers de text que es baixen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil…) i que es desen a la memòria del navegador. Les dades contingudes a les galetes poden ser analitzades per YOLEO per a millorar la usabilitat dels webs i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no s’associen a cap persona. La informació personal ha de ser facilitada a YOLEO de manera explícita per l’usuari. L’usuari pot esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels navegadors. En aquest cas, la pàgina web continua essent operativa, però sense els avantatges de la personalització. Per a més detalls sobre l’ús, la gestió i la configuració de les galetes des dels navegadors, es recomana que es consulti el web http://www.aboutcookies.org.

b. Quines són les finalitats de les galetes que es fan servir a YOLEO?

Les galetes ens permeten obtenir informació sobre la data i l’hora de l’última visita de l’usuari, mesurar paràmetres de trànsit dins del mateix lloc i realitzar una estimació sobre visites realitzades, que permet a YOLEO, d’aquesta manera, disposar de recursos suficients i ajustar-los, d’acord amb els serveis prestats, de la manera més efectiva possible. No obstant això, l’usuari pot impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador. Aquest fet no impedeix l’accés a la informació continguda al lloc web. Tanmateix, la seva inhabilitació pot impedir l’accés a determinats serveis contractats a YOLEO.

11. Canvis en aquesta política de privadesa

YOLEO es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
Aquesta política de privadesa es va modificar per darrera vegada el maig de 2018.