Bases del concurs

El concurs “Llegir té premi” és una iniciativa de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la plataforma escolar de foment de la lectura Legiland, propietat de l’empresa Yoleo Edutainment S.L. amb CIF B66011040 i domicili fiscal a c/Sant Joan de la Salle, 37, 08022 de Barcelona.

Aquest concurs té per objectiu promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i apropar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves també durant les vacances estiuenques.

Enguany se celebra la sisena edició del concurs.

Si tens algun dubte relacionat amb les bases, posa’t en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari.

1. Destinataris

Poden participar en el concurs fins a 1.500 infants i joves d’entre 8 i 16 anys.

La inscripció al concurs és individual, única, personal i intransferible i s’ha de fer a través de la pàgina web https://llegirtepremi.cat/.

Poden participar usuaris d’edicions anteriors sempre que es registrin a la pàgina del concurs. Si el compte existeix, en el moment del registre el sistema ho detecta i el reactiva perquè el participant el pugui tornar a fer servir.

No es permeten usuaris duplicats. Si es detecta algun cas, el sistema desactiva el compte més antic.

Els usuaris poden formar equips una vegada comença el concurs. Cada equip ha d’estar integrat per un mínim de 2 persones i un màxim de 10 persones.

2. Calendari

El període d’inscripció comença el dia 28 de maig de 2021 fins al dia que s’esgotin les places disponibles. Es permet el registre de nous participants encara que el concurs hagi començat sempre que hi hagi places disponibles.

El concurs comença el 28 de juny i acaba el 29 d’agost de 2021, ambdues dates incloses.

A la plataforma no es pot accedir fins a la data d’inici del concurs. Quan acaba el concurs, l’accés només permet visualitzar els rànquings.

El concurs es divideix en tres etapes consecutives:

 • ETAPA 1: Del 28 de juny al 18 de juliol
 • ETAPA 2: Del 19 de juliol al 8 d’agost
 • ETAPA 3: Del 9 d’agost al 29 d’agost
3. Requisits per participar-hi

És obligatori tenir entre 8 i 16 anys i disposar d’un carnet propi de les Biblioteques Públiques de Catalunya, que es demanarà en el moment del registre al concurs.

El carnet de la biblioteca és la targeta que identifica al participant com a usuari de les biblioteques públiques de Catalunya. És personal, intransferible i gratuït, no caduca i el pot sol·licitar tothom. En aquesta pàgina s’explica com sol·licitar el carnet.

És imprescindible que l’usuari introdueixi un número de carnet de biblioteca existent, un correu electrònic vàlid i es vinculi a una biblioteca durant el procés de registre.

4. Forma de participació

El participant tria lectura entre totes les propostes en català, castellà i anglès que es troben a la plataforma. Algunes de les lectures es troben disponibles per llegir a la mateixa plataforma o es poden trobar a l’eBiblioCat, el servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya, o a través de la seva xarxa de biblioteques públiques.

Els participants responen una sèrie de preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts, aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l’avatar, guanyar medalles virtuals i pujar en els rànquings per optar a més premis.

Com més títols llegits i respostes encertades, més punts se sumen al compte del participant.

La participació és individual. Addicionalment, cada participant pot crear o unir-se a un equip per accedir als premis d’equips. Els equips han de tenir un mínim de 2 i un màxim de 10 participants.

5. Premis i reconeixements

El concurs té dues categories: de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys.

També hi ha premis específics per equips.

Els premis i reconeixements són:

 • Els 2 participants, un per categoria, que aconsegueixen sumar més punts durant tot el concurs, guanyen un smartwatch o polsera d’activitat cada un.
 • Els 5 primers participants de cada categoria i l’equip guanyador de cada etapa, guanyen llibres infantil-juvenil. 
 • Tots els participants que completin una lectura amb un encert superior al 60% a cada una de les etapes guanyen una “Medalla imant” de xapa. Aquesta medalla només es pot guanyar una vegada per participant. 
 • Els participants que completin una lectura amb un encert superior al 60% en alguna de les etapes guanyen una “Medalla imant” flexible. Aquesta medalla només es pot guanyar una vegada per participant.
 • Tots els participants poden guanyar premis virtuals (punts, crèdits, peces per l’avatar, medalles digitals) responent correctament els qüestionaris de comprensió lectora.

Els premis no es poden bescanviar per diners ni per cap altre premi i el lliurament està subjecte el que s’estableix en matèria fiscal.

6. Sistema de puntuació i rànquing

El sistema de puntuació està automatitzat per la plataforma i funciona de la següent manera:

 • Una resposta correcta suma 10 punts.
 • Una resposta incorrecta resta 5 punts.
 • Una pregunta sense respondre no suma ni resta.
 • La puntuació mínima del qüestionari és 0.
 • Temps: En el moment que un usuari inicia un qüestionari, disposa d’un temps limitat per resoldre-ho que varia en funció del nombre de preguntes que té el qüestionari. El temps no s’atura encara que l’usuari surti de l’aplicació.
 • No es pot respondre dues vegades el mateix qüestionari.
 • Si s’han respost els qüestionaris d’una lectura en un idioma, no es poden respondre els qüestionaris de la mateixa lectura en un altre idioma.
 • El sistema no permet respondre qüestionaris d’una lectura quan un usuari respon de manera consecutiva 5 qüestionaris seguits d’aquella lectura. També bloqueja l’accés a qualsevol qüestionari durant 3 hores quan un usuari fa un total de 10 qüestionaris seguits.

No totes les lectures tenen el mateix nombre de qüestionaris ni preguntes. En la fitxa de la lectura s’informa el participant del nombre de punts que pot guanyar amb la lectura. 

La posició en el rànquing individual per etapa considera la suma de punts aconseguits per cada participant durant l’etapa. Al començament de cada etapa, el rànquing es posa a zero. 

El rànquing individual global del concurs té en compte tots els punts aconseguits durant totes les etapes. 

El rànquing d’equips té en compte la mitjana de punts aconseguits per tots els membres de l’equip a partir del moment que es crea l’equip o s’afegeix un nou membre. És a dir, els punts que un membre hagi aconseguit abans de sumar-se a l’equip, no es tenen en consideració per l’equip. Només es comptabilitzen els punts dels qüestionaris únics, és a dir, si dos membres del mateix equip responen el mateix qüestionari, només es compten per l’equip els punts aconseguits pel primer usuari que va fer aquell qüestionari. L’equip és visible al rànquing quan té més d’un membre. No es tenen en consideració els equips d’un sol membre.

7. Lliurament dels premis i comunicació dels guanyadors

Els guanyadors han d’anar a buscar els premis a la seva biblioteca  a partir del 20 de setembre.

En finalitzar el concurs, tots els participants poden accedir al rànquing final i comprovar la seva posició

A la finalització del concurs, l’organització enviarà a les biblioteques els premis físics: medalles, llibres i smartwatches perquè els usuaris puguin anar a recollir-los. 

Quan les biblioteques rebin els premis, en finalitzar el concurs, es posaran en contacte amb els participants que hagin guanyat llibres o un smartwatch mitjançant el correu electrònic que hagin facilitat durant el registre. Si el correu electrònic no és vàlid o l’usuari no respon abans de 15 dies, el premi es lliurarà al següent participant del rànquing. 

Els participants que hagin guanyat una medalla tipus imant, han de dirigir-se a la seva biblioteca i sol·licitar el seu premi  a partir del 20 de setembre. Cada biblioteca disposarà del llistat de guanyadors per verificar la informació.

8. Penalitzacions i desqualificacions

L’organitzador es reserva el dret de penalitzar o eliminar els participants inscrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el desenvolupament normal i reglamentari del present concurs. L’organització pretén que totes les persones inscrites participin en igualtat de condicions i en estricte respecte a les normes i de bona fe. Per això qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la desqualificació de la persona participant.

L’organitzador no admetrà actes de pirateria o destinats a manipular el concurs en perjudici de la resta de participants. En el supòsit de què l’organitzador tingui sospites de què una persona utilitza perfils falsos, ha manipulat o intentat manipular fraudulentament el concurs en el seu propi benefici, l’eliminarà automàticament mitjançant comunicació via correu electrònic sense més requisit que explicar-li els motius de la seva eliminació.

9. Avís legal, drets d'imatge i dades personals

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases

L’organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment. 

La participació en el concurs comporta el coneixement i acceptació de la política de privadesa, com també l’autorització per al tractament de dades que consisteix a la publicació del nom, cognoms, edat i biblioteca dels guanyadors per part dels organitzadors del concurs. 

Els finalistes i guanyadors autoritzen expressament als organitzadors del concurs, perquè pugui procedir a la captació i publicació, per qualsevol mitjà, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de les fotografies i altres materials audiovisuals que continguin la seva imatge i que s’obtinguin amb motiu del lliurament de premis o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs, de forma gratuïta.